Транспорт на светли горива

Транспорт на светли горива За своите клиенти Толидо Транс ООД  предлага доставка на горива до базата на клиента с автотранспорт – за светли горива, осигурен от фирмата. Компанията разполага със собствен автопарк от автоцистерни. Всички автоцистерни разполагат с необходимите документи и сертификати за превоз на опасни товари и са оборудвани с GPS системи за проследяване.