Трябва да се спомене,  че LPG има обем 270 пъти по-голям от този на течния пропан-бутан, и че той почти винаги се транспортира в по-компактно течно състояние.

Пропан-бутан (пропан) може да се транспортира по много начини, включително с кораб, железопътен транспорт, цистерни, интермодални цистерни, цистерни за цилиндри, тръбопроводи и локални газови мрежи.

Екипът на компанията предлага транспорт чрез цистерни.

Всички автоцистерни разполагат с необходимите документи и сертификати за превоз на опасни товари и са оборудвани с GPS системи за проследяване..