Транспорт на опасни товари

Всички автоцистерни разполагат с необходимите документи и сертификати за превоз на опасни товари и са оборудвани с GPS системи за проследяване

Фирмата е специализирана в транспорт на течни горива по шосе, съгласно ADR конвенция.

Превоз на горива в страната и чужбина

Превоз на ADR товари с цистерни в Европа